Пріоритетні завдання

Головна мета діяльності закладу
— виконання державних стандартів освіти;
— гармонійний розвиток особистості кожної дитини;
— виховання та навчання на основі раннього виявлення і розвитку природних здібностей дітей;
— впровадження у навчально-виховний процес новітніх інноваційних технологій;
— виховання мовної освіти, любові до Батьківщини;
— створення належних умов праці для дитячого та педагогічного колективів;
— виконання національної доктрини розвитку освіти;
— забезпечення єдності дій вихователів, учителів та родини у здійсненні навчально-виховної діяльності учнів і вихованців.