Про нас

У спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Деснянка» навчаються і виховуються діти дошкільного і молодшого шкільного віку. Функціонує 4 вікових групи дошкільнят (ясельна, молодша, середня, старша) та 8 класів початкової школи (по 2 класи на паралелі). Для учнів початкових класів працюють гурток християнської етики, спортивні секції оздоровчо-профілактичної гімнастики та загального фізичного розвитку.
Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної і початкової освіти визначається основними положеннями Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.
Початкова школа (2-4 класи) працює у відповідності з Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого Постановою КМУ № 462 від 20.04.2011.
З 01.09.2017 року 1-ші класи працюють за Новим державним стандартом початкової загальної освіти (наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року) в рамках регіональної дослідно-експериментальної програми «Початкова школа: освіта для життя».
Ключові принципи Нового стандарту: визнання та сприяння розвитку талантів кожної дитини; врахування цінності дитинства; забезпечення радості пізнання через дослідницьке та проектне навчання; поєднання здобуття знань та умінь, які готують до вирішення життєвих завдань; формування цінності і ставлення, педагогіка партнерства на основі довіри і розуміння; цікаве навчання дітям; педагогічна свобода вчителям; гарантування батькам збереження здоров`я дитини та безпеки шкільного простору.
Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 року.
Реалізація Базового компонента дошкільної освіти в СНВК „Деснянка” забезпечується освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН № 1/11-16163 від 09.11.2015 року).
Зміст освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку систематизовано за розділами: «Здоров’я та фізичний розвиток», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури» (образотворча майстерня, музичний калейдоскоп, театральна мозаїка, літературна скринька), що забезпечує неперервність змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок.