Інновації

Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового.

У педагогічній практиці вчителі СНВК «Деснянка» використовують  нововведення, що поліпшують хід і результати навчально-виховного процесу.

Інноваційні педагогічні технології  у нашому закладі  — це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських ідей та способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів.

Слова великого китайського педагога Конфуція «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію», можна сформулювати як кредо інтерактивного навчання.

З  2017 -2018 року установа бере участь у дослідно- експериментальній роботі регіонального рівня за темою «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя » (перші класи).