Інновації

Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового.

У педагогічній практиці вчителі ПШ “Деснянка” використовують  нововведення, що поліпшують хід і результати освітнього процесу.

Інноваційні педагогічні технології  у нашому закладі  – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських ідей та способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітн процес від визначення його мети до очікуваних результатів.

Слова великого китайського педагога Конфуція «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію», можна сформулювати як кредо інтерактивного навчання.

В ПШ “Деснянка” 1-4 класи навчаються за програмою НУШ (Нова Українська Школа)