Пріоритетні завдання

Головна мета діяльності закладу
 - виконання державних стандартів освіти;
 - гармонійний розвиток особистості кожної дитини;
 - виховання та навчання на основі раннього виявлення і розвитку природних здібностей дітей;
 - впровадження в освітній процес новітніх інноваційних технологій;
 - виховання мовної освіти, любові до Батьківщини;
 - створення належних умов праці для дитячого та педагогічного колективів;
 - виконання національної доктрини розвитку освіти;
 - забезпечення єдності дій вихователів, учителів та родини у здійсненні освітньої діяльності учнів і вихованців.