Діяльність

Головна мета діяльності закладу

– виконання державних стандартів освіти;

– гармонійний розвиток особистості кожної дитини;

– виховання та навчання на основі раннього виявлення і розвитку природних здібностей дітей;

– впровадження в освітній процес новітніх інноваційних технологій;

– виховання мовної освіти, любові до Батьківщини;

– створення належних умов праці для дитячого та педагогічного колективів;

– виконання національної доктрини розвитку освіти;

– забезпечення єдності дій вихователів, учителів та родини у здійсненні освітньої діяльності учнів.