Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної і початкової освіти визначається основними положеннями Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Статут

ЗАКОН УКРАЇНИ про освіту

ЗАКОН УКРАЇНИ про дошкільну освіту

ЗАКОН УКРАЇНИ про мовну політику

Наказ №367 «Про зарахування до 1-го класу»

Лист-роз’яснення «Порядок зарахування учнів до закладів освіти»