Про нас

 • У спеціалізованому навчально-виховному комплексі "Деснянка" навчаються і виховуються діти дошкільного і молодшого шкільного віку.

 • Функціонує 4 вікових групи дошкільнят (ясельна, молодша, середня, старша) та 8 класів початкової школи (по 2 класи на паралелі).

 • Початкова школа (2-4 класи) працює у відповідності з Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого Постановою КМУ № 462 від 20.04.2011.

 • З 01.09.2017 року 1-ші класи працюють за Новим державним стандартом початкової загальної освіти (наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року) в рамках регіональної дослідно-експериментальної програми «Початкова школа: освіта для життя».

 • .

 • Ключові принципи Нового стандарту:

 • - визнання та сприяння розвитку талантів кожної дитини; -врахування цінності дитинства;

 • -забезпечення радості пізнання через дослідницьке та проектне навчання;

 • -поєднання здобуття знань та умінь, які готують до вирішення життєвих завдань;

 • -формування цінності і ставлення, педагогіка партнерства на основі довіри і розуміння;

 • -цікаве навчання дітям;

 • педагогічна свобода вчителям; гарантування батькам збереження здоров`я дитини та безпеки шкільного простору.

 • Реалізація Базового компонента дошкільної освіти в СНВК „Деснянка” забезпечується освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина" (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН № 1/11-16163 від 09.11.2015 року).