Методична робота

Методична робота у ПШ “Деснянка” – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу СНВК в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку дітей.

Методична робота у ПШ  це засіб зростання теоретичного та практичного професійного рівня педагогів, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Зміст методичної роботи реалізується у різних формах:

МАСОВІ- педради, педагогічні читання, науков-практичні конференції, семінари, виставки, консультації;

ГРУПОВІ- методичні об′єднання, школи передового досвіду, школи молодого педагога, наставництво, творчі групи;

ІНДИВІДУАЛЬНІ- самоосвіта,взаємовідвідування занять, уроків, завдання до атестації.